بسته بندی و انتقال

بسته بندی انعطاف پذیر 

بسته بندی اعطاف پذیر یک روال روز مره در مجتمع مجتمع تکثیر و پرورش ماهی یان زینتی کاسپین  است

بسته بندی انعطاف پذیر چیست؟

شما می توانید از چندین نوع بسته بندی متناسب به سایز و تعداد ماهیهای درخواستی خود را انتخاب کنید.مابا توجه به سفارش برای صرفه جویی در هزینه های شما راه حل هایی متناسب پیشنهاد می کنیم.

همانطور که ماهیان سفارشی شما در فضای حمل و نقل جاده ای یا هوایی حمل  می شود ممکن است در معرض شرایط بد محیطی ناشی از بدی اب و هوا و یا تک شدید در حمل و نقل قرار بگیرد. بنابر این بسته بندی صحیح حیاتی است. و این موضوع برای ما یک شرط اصلی می باشد.

نوع بسته بندی

کسیر های پلی اتیلن در لایه حاوی اب به مقدار نیاز ماهی و اکسیژن خالص و فشرده

جعبه فوم (یونیتی )که توسط نوار های پلی پروبلین پلمپ می شود

پک های تنظیم دما

حمل تا فوردگاه یا ترمینال باربری

پس از بسته بندی حمل سریع تا :

1-فرودگاه بین الملی امام خمینی برای ارسال به خارج از ایران

2-حمل تا فرودگاه مهر اباد برای ارسال به شهر های دار فرودگاه به درخواست مشتری

3-حمل تا ترمینال های باربری یا مسافربری برای ارسال به کلیه شهرستانها به درخواست مشتری